Partnerski formularz zgłoszeniowy HEXIS Polska

Lokalizacja Informacje o Państwa lokalizacji

Informacje kontaktowe

Specjalizacje - Wykonywane usługi przez Państwa firmę

Zdjęcie siedziby - Zdjecie przedstawiajace Państwa firmę

Opis - Króki opis Państwa firmy

Administratorem danych osobowych jest Hexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zimna 1, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000184778, posiadająca numer REGON 978069684 oraz numer NIP 9291716770. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy partnerskiej zgodnie z polityką prywatności.